Sivil Havacılık Eğitimi

1983 yılında çıkarılan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile özel sektörün de sivil hava taşımacılığı işletmesi kurmasına imkan tanınması ve 1993 yılında iç hatların serbestleştirilmesiyle birlikte, ülkemizde hava taşımacılığı sektörü geçtiğimiz 25

1983 yılında çıkarılan 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile özel sektörün de sivil hava taşımacılığı işletmesi kurmasına imkan tanınması ve 1993 yılında iç hatların serbestleştirilmesiyle birlikte, ülkemizde hava taşımacılığı sektörü geçtiğimiz 25 yılda dünya sıtandartlarının çok üzerinde bir büyüme kaydetmiştir.

Bunun yanı sıra, dünyada yaşanan küreselleşmenin etkisi ve sivil havacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak da ülkemiz hava trafiğinde çok hızlı bir artış kaydedilmiştir.

 Ancak, bu hızlı gelişmeye paralel olarak, başta pilot eğitimi olmak üzere sivil havacılık eğitimi konusunda gerekli alt yapı çalışmaları eş zamanlı yapılamamış ve havacılık sektörünün kritik personelinin (lisansiye personel) yetiştirilmesi için sivil kaynaklar zamanında faaliyete geçirilememiştir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan personelin büyük bir bölümü, son yıllara kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlardan karşılanmıştır. Halen sektörde görev yapan pilotların yaklaşık yüzde 90’ı TSK kökenli olup bununda yüzde 80’i Hava Kuvvet Komutanlığı kökenlidir.

 Eğitimleri çok yüksek maliyetlerle gerçekleştirilen TSK kökenli pilotların, sivil hava taşımacılığı sektöründe istihdam edilmesi, çok büyük maddi kayıplara ve israfa yol açmanın yanı sıra kısa süre içerisinde yerine eğitilmiş pilotların yetiştirilememesi sonucunda bu sorun milli güvenliğimizi zafiyete uğratacak boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.

 Aynı şekilde, DHMİ sorumluluğunda olan ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen hava trafik hizmetlerindeki hava trafik kontrolör eğitimi, yap işlet devret modeliyle yaptırılan terminallerin işletilmesi için terminal ve hava alanı işletmeciliği ile ülkemizin uçak bakım onarım ve yenileme pazarında bölgesel bir güç olabilmesi için ihtiyaç duyulan teknisyen eğitimi konularında son dönemde atılan önemli adımlara rağmen söz konusu yetersizlik devam etmektedir.


Ayrıca, ABD’de yaşanan 11 Eylül olaylarından sonra, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem kazanan sivil havacılık güvenliği konusunda çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiş ve iyileştirmeler yapılmış olsa da güvenlik personelinin eğitilip sertifikalandırılması konusunda yeterli olduğumuz söylenemez. Yine yer hizmetleri alanında AB’ye üye devletlerin bile önünde bir yapıya sahip olmamıza rağmen, uçuş ve yer emniyeti bakımından büyük önem taşıyan yer hizmetleri personelinin eğitilip sertifikalandırılması konusunda da önemli eksikliklerin olduğu gözlenmektedir.

Sivil havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan;  başta Pilot, Kontrolör, Uçak Mühendisi, Bakım Mühendisi, Teknisyen, Dispeçer, Yer Hizmetleri Personeli, Sivil Havacılık Güvenliği Personeli, Hava Alanı İşletmeciliği Personeli, Kabin Görevlisi-Hostes, Tehlikeli Maddeler Konusunda Uzman Personel ve Diğer personelin eğitilip sertifikalandırılması için gerekli alt yapının ivedilikle oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Pilot eğitim kurumlarımız olan Türk Silahlı Kuvvetleri (Hava, Kara, Deniz ve Jandarma), Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu, THY AO, Türk Hava Kurumu, Yurt İçi Özel Okullarının eğitim alt yapılarının daha da geliştirilerek kontenjanlarının artırılması ve eğitim kalitelerinin yükseltilmesi ülkemizin pilot ihtiyacının karşılanması için büyük önem taşımaktadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nca 1969 yılından bu yana yapılan protokollerle THY AO ve diğer özel sivil hava taşımacılığı şirketlerine her yıl pilot verilmektedir. Son yıllarda gerek THY AO, gerekse sayıları hızla artan özel hava yolu işletmelerinde oluşan pilot ihtiyacı nedeniyle başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere TSK’nın harekat imkanları azalmaktadır.


Eğitimleri çok pahalıya mal olmuş bu pilotların istifa veya emeklilik yoluyla sivil havacılık sektörüne geçmesi, milli kaynaklarımızın israfına ve silahlı kuvvetlerin özellikle hava kuvvetlerinin personel kaybına dolayısıyla da milli güvenliğimizi zafiyete uğratacak boyutlara ulaşmıştır.

 Bu nedenle TSK’nın pilot konusunda ana personel kaynağı olmaktan ivedi olarak çıkarılması gerekmektedir. Ülkemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmasının yanı sıra pilot lisansları ve sağlık sertifikaları konusunda JAA/EASA’nın karşılıklı tanıma yetkisine sahip olmamız bu konuda ülkemize büyük avantajlar sağlamaktadır.

 Uçuş okullarının desteklenmesi amacıyla; yakıt, konma-konaklama, yer tahsis, giriş kartları ve SHGM ücret tarifesinde büyük oranda indirimler yapılmış olmasına rağmen bu konuda istenen sonuca ulaşılamadığı bir gerçektir.

SHGM’nin ülkemizin havacılık eğitimi konusunda bölgesel bir merkez olması için son yıllarda başlattığı çalışmaların hedefine ulaşabilmesi için tüm havacılık endüstrisinin lisansiye personel eğitimi konusunda gerekli katkıyı sağlaması ve Türk sivil havacılığının sürdürülebilir büyümesi için bu konuya sahip çıkması büyük önem taşımaktadır.


izmit escort | ankara escort | antalya escort

İzlenme Sayısı:6907

  • PAYLAŞ